O mně

kdo vlastně jsem?

 • Mám zkušenosti v obchodě více než 15 let
 • Prošel jsem si pozicemi ve výrobě, nákupu, logistice, marketingu a hlavně prodeji 
 • Pracoval jsem jak pro malé firmy, tak pro nadnárodní korporace, kde jsem měl zodpovědnost za obraty ve stovkách milionů korun
 • Od roku 2015 se věnuji i vlastnímu podnikání – především online
 • Přes Amazon platformu jsem prodal zboží za více než 50 mil. Kč
 • Pomáhám s rozvojem projektu Sport a Podnikání
 • Jsem nadšený sportovec, baví mě fotbal, běh a kolo
 • Mám skvělou ženu a dvě úžasné děti
 • Krok po kroku propojuji své koníčky s profesním životem a podnikáním, abych mohl říci „dělám jen to, co mě baví“ 
 • Zajímám se o vlastní seberozvoj a zdravý životní styl. Každý den se snažím nové poznatky s větším či menším úspěchem aplikovat i do života. Ale co si budeme povídat…není to vždycky jednoduché…a navíc žiju na Slovácku 🙂

SILNÉ STRÁNKY

CO ODE MĚ ČEKAT?

Testy GALLUP a CliftonStrenghts, které slouží ke zjištění a uvědomění si vlastních silných stránek, je něco, co mi změnilo přístup k životu. Je jich definováno celkem 34  a díky testu si je seřadíte od nejsilnějších po nejslabší. Začal jsem se tedy více věnovat činnostem, ve kterých se cítím dobře a postupně ze života vyčleňuji ty, které mi nejsou příjemné. Proto je i veřejně sdílím, aby lidé, kteří mě o spolupráci požádají, už předem věděli, jaké charakterové vlastnosti a schopnosti ode mě mohou očekávat.

Tady je pořadí mých TOP 10 dle oficiálního certifikátu od GALLUPu:

 1. Individualization – Schopnost poznat individuální charaktery a schopnosti lidí a najít cestu, jak mohou efektivně spolupracovat.
 1. Focus – Schopnost zaměřit se na určitou oblast, držet se daného směru a dělat případné úpravy plánu, aby bylo dosaženo cíle.
 1. Futuristic – Inspirace budoucností a tím, co by mohlo být. Schopnost ostatní nadchnout svými vizemi o budoucnosti.
 1. Achiever – Lidé s touto vlastností tvrdě pracují a mají velkou výdrž.
 1. Relator – Uspokojení v pevných přátelských vztazích v soukromém i pracovním životě.
 1. Learner – Velká touha učit se novým věcem a chtít se neustále zlepšovat.
 1. Deliberative – Uvážlivost, přijímání jakýchkoliv rozhodnutí s velmi důslednou péčí. Předvídání překážek na cestě k cíli.
 1. Analytical – Schopnost hledat důvody a příčiny; přemýšlet o všech faktorech, které by mohly danou situaci ovlivnit.
 1. Responsibility – Lidé s touto vlastností přebírají psychologickou odpovědnost za to, že co říkají, tak i udělají. Usilují o stabilní hodnoty, jako je poctivost a loajalita.
 1. Ideation – Lidé s touto vlastností jsou fascinováni dobrými nápady. Jsou schopni najít souvislosti mezi zdánlivě nesourodými jevy.

A co je pro mě v životě nejdůležitější?


To je jednoduché...prostě tahle banda.